Oficjalne uroczystości na pl. Wolności poprzedzone były złożeniem kwiatów i zniczy przy tablicy upamiętniającej Polaków wywiezionych do KL Buchenwald na dworcu kolejowym oraz przy budynku dawnego Konsulatu Generalnego RP w Opolu. O godz. 12.00 odbyła się msza św., po której uczestnicy przemaszerowali na pl. Wolności. 

Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego, odbyły się wraz z obchodami 99-rocznicy bitwy warszawskiej i 100-rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. W samo południe, na pl. Wolności pod pomnikiem Bohaterów o Polskość Śląska Opolskiego zgromadziły się tłumy Opolan, aby obejrzeć przebieg uroczystości, z udziałem kompanii honorowej, pocztów – sztandarowego i flagowego oraz żołnierzy 10 blog, grupy rekonstrukcyjnej, szwadronu kawalerii.

W dniu 28.05.2019 r., na opolskim placu Wolności odbyły się uroczystości związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’ oraz „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, a także 20-lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Przybyli weterani misji przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna, poczty sztandarowe, zaproszeni goście.

             PROTOKÓŁ

 

                                     z posiedzenia jury konkursu plastycznego pt. „ Żołnierz Polski

                                  w misjach pokojowych / 16.05.2019 r. /

 

 

1 / . Jury w składzie :

Przewodniczący : Edward Łakomy – prezes Koła nr 25 SKMP

Członkowie : Józef Kwiecień – kierownik klubu 10 BLog.

: Kaja Olejniczak - instruktor klubu 10 BLog.

 

Jury dokonało oceny prac plastycznych , nadesłanych na konkurs z okazji

Dnia Weterana ‘’ i wykonanych przez młodzież szkolną w poszczególnych grupach wiekowych . Najwyżej ocenione zostały następujące prace :