OBCHODY  ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OPOLU                                                             

Tegoroczne obchody 103- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywały się w cieniu wydarzeń na wschodniej granicy. Podkreślali to wszyscy w swoich wystąpieniach. Przypominano historyczne wydarzenia z roku 1918, kiedy to odradzała się Rzeczypospolita po 123 latach zaborów.

 

 PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH KOLEGACH 

Nie zapominamy o naszych zmarłych kolegach. Wszystkich Świętych jest szczególną okazją, by dać temu wyraz. Delegacja Koła nr 25 w składzie: Edward Łakomy, Stanisław Gaweł, Antoni Antczak i Ryszard Szpon, w przeddzień święta zmarłych, uporządkowała groby oraz zapaliła znicze na grobach kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę -  Stefana Szelki, Eugeniusza Kuczera, Mieczysława Fularza, Stanisława Jasińskiego i Józefa Bartoszka. Cześć ich pamięci!

ŚWIĘTO OPOLSKICH WETERANÓW KOŁA NR 25

W dniu 20.09.2021 r. na opolskim pl. Wolności odbyła się uroczystość z okazji „ Dnia Weterana’’ oraz  20-lecia Koła nr 25 SKMP ONZ. Była to II część opolskich uroczystości, gdyż    w maju „ na roboczo’’ spotkaliśmy się przy grobie płk Eugeniusza Kuczera, by dokonać aktu dekoracji jego nagrobka oraz odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów, zapalając znicze na ich mogiłach.

 

40-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

 

W dniu 29.06. 2021 r. w Opolu uroczyście obchodzono 40-lecie ZŻWP. Związek ma bogate tradycje i osiągnięcia na rzecz środowiska żołnierskiego, troski o sprawy socjalno-zdrowotne swoich członków oraz kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego. W opolskich obchodach uczestniczył prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec.