REGULAMIN

konkursu plastycznego nt. „Żołnierze Wojska

Polskiego w misjach pokojowych”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE         

                1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu, współorganizatorami – Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i 10 Opolska  Brygada Logistyczna. Wsparcia udzieliły: Urząd Wojewódzki, WKU Opole, Wydział Oświaty Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty 

               2. Celem  konkursu  jest  popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

              3. Konkurs  organizowany  jest  z  okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa i „ Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’

               4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

               5. Honorowy patronat objęli: Posłowie na  Sejm  RP –Tomasz Kostuś

                   i Ryszard Wilczyński, marszałek województwa opolskiego - 

                   Andrzej Buła oraz prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.                                   

II WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs   jest  adresowany  do  uczniów  szkół  podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzony będzie w 3 kategoriach:

      * grupa 1 =   klasy I - IV  szkoły  podstawowej

      * grupa 2 =   klasy V-VIII szkoły podstawowej

      * grupa 3 =   szkoły ponadpodstawowe

   2. Prace  mogą być wykonane dowolną techniką, także komputerową.

 3. Prace muszą  być wykonane przez ucznia samodzielnie i podpisane na odwrocie       imieniem i nazwiskiem .

 4. Należy podać wiek autora  / klasa /  oraz  pełną  nazwę  szkoły

 5. Ilość prac – bez ograniczeń .

          6. Termin nadsyłania prac –  do 17.05.2022 r. na adres :

Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84

45.820   Opole

III OCENA  PRAC

      1. Oceny  prac  w  poszczególnych  kategoriach  dokona   komisja konkursowa ,  powołana  przez  Organizatora.

      2. Ogłoszenie  wyników  oraz wręczenie  nagród i dyplomów  nastąpi podczas uroczystych  obchodów „ Dnia  Weterana  Działań  Poza Granicami Państwa’ i  „ Międzynarodowego Dnia  Uczestnika  Misji Pokojowych  ONZ’’ w dniu  26.05.2022 r. o godzinie 12:00 na pl. Wolności w Opolu  

IV UWAGI KOŃCOWE

           1. Nagrodzone   prace  będą prezentowane  na  wystawie  pokonkursowej.

             2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

             3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Edward Łakomy, tel. kom. 608-513-004.

                                                                                             Opracował

                                                                                               Edward Łakomy

 

                                        

    

 

    

                                       Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

                                                               Koło nr 25 w Opolu

45-707 Opole, ul. Wrocławska 18B/20  

                                                                                               Opole, 19.04.2022 r.

 

                                                            ZAPROSZENIE

                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

  W dniu 26.05.2022 r. w Opolu, na pl. Wolności o godz. 12.00 odbędą się uroczystości, związane z obchodami „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’ Serdecznie zapraszam weteranów, młodzież szkolną, gości honorowych, naszych sympatyków oraz mieszkańców Opola do wzięcia udziału w naszym święcie. 

 

  

Załączniki:

Zał. nr 1 = Program uroczystości

Zał. nr 2 = Regulamin konkursu plastycznego

 

 

 PROGRAM OBCHODÓW „DNIA WETERANA’’ W OPOLU   

W DNIU 26.05.2022 r.  

 

 

L.p.

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialny

Miejsce

Termin

1.

Złożenie kwiatów pod tablicą na terenie 10 blog., upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Opole w misjach zagranicznych

    Stanisław Gaweł

  rejon 10 blog

10.45-11.00

2.

Przyjazd laureatów konkursu plastycznego.           

        Jan Dyndor

   pl. Wolności

11.40

4.

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

 Kierownik klubu       10 blog.

          

 klub 10 blog.

ul. Domańskiego84

 26.05- 30.06.  2022r.

5.

CZĘŚĆ OFICJALNA     

                            Spotkanie pokoleń – weteranów, młodzieży i gości zaproszonych:

 

 - odegranie hymnu państwowego

 - wciągnięcie flagi państwowej na maszt

 - powitanie weteranów, młodzieży szkolnej i zaproszonych gości honorowych

 - wystąpienie prezesa

 - wręczenie medali i podziękowań weteranom i członkom wspierającym

 -wręczenie nagród       laureatom konkursu plastycznego 

- wystąpienia zaproszonych gości

   honorowych

- Apel Pamięci

- złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego

       

   Edward Łakomy

    

 

   pl. Wolności

12.00 –   13.30

6.

 Obiad – żołnierska grochówka

    Stanisław Gaweł

Rejon parku       

k/ pl. Wolności

13.30 – 14.00

 

 

                                                                                Płk(s) Edward Łakomy

                                                                                Członek  ZG SKMP

                                                                                Prezes Koła nr 25

 

                                                           

                                                                              

 

 

                                                                        

                                                                                  

 

                                                  

                                                  

 

 

 

                                                    

                                                                

  

                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                     

 

                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                               

          

      

      

                                                                                                            

                                                                                                                                  

 

 

                 

                                             

 

                                   

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych oraz miłych spotkań w
rodzinnym gronie

 

składa Prezes Koła 25

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 25

W dniu 28.02.2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 25 SKMP ONZ. Referat sprawozdawczy Zarządu z realizacji zadań w minionej, wydłużonej z powodu pandemii kadencji, wygłosił prezes kol. Edward Łakomy. Działalność koła ukierunkowana była na: troskę o warunki socjalne i zdrowotne członków, zwłaszcza tych w podeszłym wieku, pamięć =o zmarłych kolegach umacnianie więzi koleżeńskich wśród weteranów, udział w procesie kształtowania obywatelskich postaw wśród młodzieży szkolnej poprzez spotkania w szkołach i udział młodzieży w konkursach, organizowanych z okazji „Dnia Weterana’’, udział członków koła w uroczystościach rocznicowych i świąt państwowych, promocja dokonań koła, itd. W okresie sprawozdawczym zrealizowano większość z ujętych w „Rocznych planach’’ przedsięwzięć.