W dniu 16.12.019 r. odbyło się zebranie Koła nr 25. Przybyłych powitał prezes kol. Edward Łakomy. Wręczono nowe legitymacje kolejnym członkom Koła. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w mijającym roku.

Szczególnie zaakcentował uroczyste obchody „Dnia Weterana’’, połączone z 20-rocznicą SKMP ONZ, które odbyły się na pl. Wolności w asyście kompanii honorowej z pocztem sztandarowym i pocztem flagowym z 10 blog. Laureaci konkursów – plastycznego i tematycznego otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyróżniono również najaktywniejszych członków Koła. Odbyliśmy szereg spotkań z młodzieżą szkolną, aktywnie wspieraliśmy kolegów, będących w trudnej sytuacji, dbaliśmy o groby zmarłych kolegów. Nasza delegacje występowała we wszystkich uroczystościach państwowych i rocznicowych. Rozwijaliśmy kontakty z przedstawicielami władz samorządowych,  oświatowych, wojskowych, administracji rządowej oraz bratnich organizacji i stowarzyszeń. Sekretarz omówił sprawy organizacyjne Koła. Prezes zapoznał zebranych z „ Planem zamierzeń SKMP na 2020 r.’’ Zaapelował o godne uczenie 20-lecia Koła 25, które przypada w 2020 r. oraz postawił zadania, dotyczące jego obchodów. W II części ( spotkanie wigilijne ), prezes złożył obecnym na spotkaniu, życzenia z okazji Świat bożonarodzeniowych oraz ich najbliższym. Zebrani składali sobie życzenia spokojnych i radosnych Świąt.