W dniu 11.01.2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczył prezes Koła nr 25, zarazem członek ZG - płk(s) Edward Łakomy. Podczas obrad omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia, uchwalono Program pracy SKMP ONZ, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019r.

Po owocnej i merytorycznej dyskusji, Zarząd wypracował stanowiska w kwestiach organizacyjnych i statutowych. Kol. Edward Łakomy aktywnie uczestniczył w dyskusji, w trakcie której m.inn. poinformował o przygotowaniach do obchodów 20-lecia Koła nr 25 w Opolu w dniu 28.05.br. Został też wybrany do zespołu, który będzie zajmował się aktualizowaniem Statutu Stowarzyszenia.