Po powitaniu przybyłych, prezes wręczył legitymacje kolejnym członkom Koła. Otrzymali je koledzy: Zdzisław Jaźwiec, Jan Dyndor, Bronisław Kowolik i Maciej Chorążyk.  Zatwierdzono    „Roczny plan zamierzeń Koła nr 25 na 2020 r.’’ Stan przygotowań do naszego święta –  25-lecia Koła 25, połączonego z obchodami „ Dnia Weterana’’ omówił kol. prezes. Ocenił je jako zadowalające, chociaż jest jeszcze wiele spraw do załatwienia.

Wielu kolegów otrzymało konkretne zadania na okres przygotowań, jak i podczas uroczystości – tj. złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą w 10 blog.,  upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Opole w misjach zagranicznych, udział w jury  konkursu tematycznego, jak i podczas oficjalnych uroczystości na pl. Wolności w dniu 26.05.br.  Prezes zapoznał kolegów z „ Rocznym planem zamierzeń SKMP ONZ na 2020 r.’ oraz przekazał najważniejsze decyzje, podjęte na Zarządzie Głównym (11.01.2020 r.). Poinformował o przygotowywanej wystawie, obrazującej dorobek Koła 25    w głównych kierunkach jego działalności oraz o innych pracach, dokumentujących osiągnięcia Koła 25 w Opolu w 20-leciu jego działalności. W dyskusji poruszano m.inn. kwestie finansowe tego przedsięwzięcia i jego logistycznego zabezpieczenia. Najbardziej zasłużeni i najaktywniejsi członkowie Koła będą uhonorowani, zaś członkowie-założyciele Koła (11 osób) otrzymają specjalne Listy gratulacyjne.