ROCZNICOWE OBCHODY NA GÓRZE ŚW. ANNY

Mija 100 lat od krwawych walk o Górę św. Anny w III Powstaniu Śląskim. Z tej okazji w dniu 22.05.2021 r. pod Pomnikiem Czynu Powstańczego, zgromadzili się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Parlamentu RP, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano znaczenie powstań śląskich dla odradzającej się polskiej państwowości. Wręczono medale „ 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego’’ oraz monety kolekcjonerskie. 

Uroczystość zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ  w Opolu w składzie: Edward Łakomy, Antoni Antczak i Henryk Magosz.