40-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

 

W dniu 29.06. 2021 r. w Opolu uroczyście obchodzono 40-lecie ZŻWP. Związek ma bogate tradycje i osiągnięcia na rzecz środowiska żołnierskiego, troski o sprawy socjalno-zdrowotne swoich członków oraz kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego. W opolskich obchodach uczestniczył prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec.

Dokonano podsumowania działalności opolskiej organizacji oraz wyróżniono medalami i podziękowaniami osoby najbardziej zasłużone. Oprócz aktywu związkowego obecni byli zaproszeni goście honorowi, a wśród nich członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk (s) Edward Łakomy. W swoim wystąpieniu przekazał gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności członkom Związku oraz wręczył prezesowi ZW płk w st. spocz. Zbigniewowi Owczarkowi List gratulacyjny i medal Koła 25.