ŚWIĘTO OPOLSKICH WETERANÓW KOŁA NR 25

W dniu 20.09.2021 r. na opolskim pl. Wolności odbyła się uroczystość z okazji „ Dnia Weterana’’ oraz  20-lecia Koła nr 25 SKMP ONZ. Była to II część opolskich uroczystości, gdyż    w maju „ na roboczo’’ spotkaliśmy się przy grobie płk Eugeniusza Kuczera, by dokonać aktu dekoracji jego nagrobka oraz odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów, zapalając znicze na ich mogiłach.

Zostały także złożone kwiaty pod tablicą w 10 blog., upamiętniającą udział opolskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Na uroczystość przybyli weterani- członkowie koła, członkowie wspierający Stowarzyszenia, zaproszeni goście honorowi, poczty sztandarowe opolskich szkół , oraz laureaci konkursu plastycznego. Zebranych powitał członek ZG, prezes Koła nr 25 kol. Edward Łakomy. W swym wystąpieniu przedstawił pokrótce historię udziału Polaków w misjach zagranicznych oraz główne kierunki działalności Stowarzyszenia,   w tym dokonania Koła nr 25, które obchodzi swoje 20-lecie. Wyróżniający się członkowie zostali uhonorowani Gwiazdami Weterana ( 9 osób) oraz medalami  20-lecia Stowarzyszenia  ( 9 osób). Złoty medal „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ otrzymał pośmiertnie płk(s) Eugeniusz Kuczer. Medal odebrał jego syn Marek. Srebrnymi medalami ZZdSKMP ONZ wyróżnieni zostali koledzy: Witold Medwecki,  Zbigniew Trafiał i Janusz Jasiulek, zaś brązowymi – Czesław Gąsior i Wiesław Stebelski. Medal „ Za zasługi dla Koła nr 25’’ otrzymali - kol. Zdzisław Jaźwiec oraz Klaudia Gierczak, Henryk Wawer i Ryszard Kropacz - nowi członkowie wspierający Stowarzyszenia. Jubileuszowe Listy gratulacyjne Prezesa ZG trafiły do rąk kol. Ryszarda Rykalskiego ( z okazji ukończenia 90 lat) oraz kol. Jana Rehlisa (70 lat), natomiast członkowie wspierający – poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz Janusz Wójcik uhonorowania zostali Listami gratulacyjnymi Prezesa ZG za wieloletnie wsparcie dla naszego Stowarzyszenia.   Członkowie – założyciele Koła nr 25 – zostali wyróżnieni Listami gratulacyjnymi Prezesa Koła 25 (10 osób). Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali przypinki 20-lecia Koła oraz okolicznościowe breloczki.

Jury konkursu plastycznego pod przewodnictwem Klaudii Gierczak  dokonało oceny prac plastycznych w 3 grupach wiekowych. Najlepsze prace (11 prac) zostało nagrodzone. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie z PSP nr 14 w Opolu (opiekun mgr Urszula Kostrzewska), PSP Szybowice (opiekun mgr Ryszarda Kuzak) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych z Olesna ( opiekun mgr Magdalena Koloch). Zwycięskie szkoły nagrodzono pucharami i dyplomami.   Najlepsze prace będzie można oglądać na wystawie w październiku w klubie 10 blog. Pozdrowienia oraz życzenia dalszej, owocnej działalności przekazał weteranom p. Aleksander Iszczuk – naczelnik Wydziału Oświaty UM Opole.  Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego.

 

 

 

Materiały medialne:

TVP3 OPOLE:  https://opole.tvp.pl/55952067/

Radio Opole:   https://radio.opole.pl/130,483313