PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH KOLEGACH 

Nie zapominamy o naszych zmarłych kolegach. Wszystkich Świętych jest szczególną okazją, by dać temu wyraz. Delegacja Koła nr 25 w składzie: Edward Łakomy, Stanisław Gaweł, Antoni Antczak i Ryszard Szpon, w przeddzień święta zmarłych, uporządkowała groby oraz zapaliła znicze na grobach kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę -  Stefana Szelki, Eugeniusza Kuczera, Mieczysława Fularza, Stanisława Jasińskiego i Józefa Bartoszka. Cześć ich pamięci!