WETERANI MISJI ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOWIE KOŁA NR 25 W OPOLU

 

Dobiegający końca 2021 rok był trudnym dla nas wszystkich. Pandemia COVID 19 uniemożliwiła realizację wielu przedsięwzięć. Tym niemniej udało nam się zorganizować obchody wojewódzkie „ Dnia Weterana’’, odbyć spotkanie z młodzieżą  ZSEkiO w Oleśnie, uczestniczyć w ochodach świąt państwowych i okolicznościowych, odwiedzić groby zmarłych kolegów, zapalić znicze, itd. Chciałbym przekazać Wam i Waszym najbliższym najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Przede wszystkim, życzę dużo zdrowia, pogody ducha, spełnienia w 2022 roku wszystkich zamierzeń i planów osobistych, satysfakcji z udziału w pracach naszego Koła. Niechaj rok przyszły będzie łaskawszy dla wszystkich weteranów misji zagranicznych.       

/-/ Edward Łakomy

                                                                                          prezes