ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA 25

W dniu 28.02.2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 25 SKMP ONZ. Referat sprawozdawczy Zarządu z realizacji zadań w minionej, wydłużonej z powodu pandemii kadencji, wygłosił prezes kol. Edward Łakomy. Działalność koła ukierunkowana była na: troskę o warunki socjalne i zdrowotne członków, zwłaszcza tych w podeszłym wieku, pamięć =o zmarłych kolegach umacnianie więzi koleżeńskich wśród weteranów, udział w procesie kształtowania obywatelskich postaw wśród młodzieży szkolnej poprzez spotkania w szkołach i udział młodzieży w konkursach, organizowanych z okazji „Dnia Weterana’’, udział członków koła w uroczystościach rocznicowych i świąt państwowych, promocja dokonań koła, itd. W okresie sprawozdawczym zrealizowano większość z ujętych w „Rocznych planach’’ przedsięwzięć.

Realizację niektórych, np. obchodów wojewódzkich „Dnia Weterana – 2020’’, planowanych spotkań w szkołach, uniemożliwiła pandemia. Odbyto 9 zebrań koła oraz 10 posiedzeń Zarządu. Zespół prelegentów w składzie kol.kol. Edward Łakomy i Stanisław Gaweł, odbył 9 spotkań z młodzieżą szkolną. Uroczyste obchody wojewódzkie „Dnia Weterana’’, z udziałem weteranów, młodzieży, pocztów sztandarowych opolskich szkół, wojskowej asysty honorowej oraz zaproszonych gości i mieszkańców Opola odbyły się w pozostałych (oprócz 2020 r.) latach. W dniu 29.05.2021 r. delegacja Koła uczestniczyła w uroczystym wyróżnieniu nagrobka zmarłego rok wcześniej płk. Eugeniusza Kuczera, emblematem „Weteran misji pokojowej ‘’. Bardzo dobrze układała się współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem miasta Opola, Wydziałem Oświaty oraz dyrekcjami wielu szkół województwa opolskiego. Potwierdzeniem tego jest m.inn. dekoracja sztandaru Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu medalem „Za zasługi dla SKMP ONZ’’ w dniu 24.05.2017 r. Uczniowie wielu szkół, m.inn. I LO i ZSEkiO w Oleśnie, CKZiU w Nysie, ZS w Tułowicach, PSP nr 4 w Opolu, aktywnie uczestniczą w organizowanych przez koło konkursach – plastycznym i tematycznym nt. udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Jest to zasługą znakomitych nauczycieli tych szkół – Magdaleny Koloch, Ryszardy Kuzak, Jerzego Kiełba, Damiana Stankowicza, Urszuli Kostrzewskiej. Wsparcia w postaci asyst wojskowych udzielała 10 blog. Utrzymujemy owocne kontakty z ZW ZŻ WP, ZW ZKRPiBWP, harcerzami i związkiem strzeleckim z Głubczyc, Uniwersytetem Opolskim, WSzW i WKU Opole. Z inicjatywy prezesa, z okazji 20-lecia Koła (2020 r.) powstał film, dokumentujący historię i dzień dzisiejszy koła i jego osiągnięcia. Został on rozpowszechniony wśród członków koła i naszych członków wspierających i sympatyków. Prezes skierował również podziękowania dla najbardziej aktywnych członków wspierających Stowarzyszenia – posła na Sejm RP Tomasza Kostusia oraz asystenta Marszałka Janusza Wójcika. Za swe dokonania, Koło zostało wyróżnione: tytułem i honorową odznaką „Za zasługi dla województwa opolskiego’’, tytułem i honorową odznaką „Za zasługi dla miasta Opola’’, złotym medalem „Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, zaś wielu członków otrzymało odznaczenia i dyplomy. Do wyróżniających się członków koła, prezes zaliczył kol.kol. Witold Medwecki, Stanisław Gaweł, Edward Szmitowicz, Antoni Antczak. Podjęto Uchwałę, w której zakreślone zostały kierunkowe zadania Koła na kolejną kadencję. Zatwierdzono „Plan zamierzeń Koła nr 25 na rok 2022’’ oraz skład zespołów problemowych.   W dyskusji poruszono m.inn. sprawy dot. organizacji wojewódzkich obchodów „Dnia Weterana’’ w dniu

 

Wybrano nowe władze Koła. W skład Zarządu koła weszli:

Prezes - Edward Łakomy

Sekretarz – Stanisław Gaweł

Skarbnik – Witold Medwecki

Członek – Jan Dyndor

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący - Antoni Antczak 

Z-ca przewodniczącego – Andrzej Żurek

 

Członek – Ryszard Szpon