Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

                                                               Koło nr 25 w Opolu

45-707 Opole, ul. Wrocławska 18B/20  

                                                                                               Opole, 19.04.2022 r.

 

                                                            ZAPROSZENIE

                                       

                                                                                                                                                                                                                                              

  W dniu 26.05.2022 r. w Opolu, na pl. Wolności o godz. 12.00 odbędą się uroczystości, związane z obchodami „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’ Serdecznie zapraszam weteranów, młodzież szkolną, gości honorowych, naszych sympatyków oraz mieszkańców Opola do wzięcia udziału w naszym święcie. 

 

  

Załączniki:

Zał. nr 1 = Program uroczystości

Zał. nr 2 = Regulamin konkursu plastycznego

 

 

 PROGRAM OBCHODÓW „DNIA WETERANA’’ W OPOLU   

W DNIU 26.05.2022 r.  

 

 

L.p.

Przedsięwzięcie

Odpowiedzialny

Miejsce

Termin

1.

Złożenie kwiatów pod tablicą na terenie 10 blog., upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Opole w misjach zagranicznych

    Stanisław Gaweł

  rejon 10 blog

10.45-11.00

2.

Przyjazd laureatów konkursu plastycznego.           

        Jan Dyndor

   pl. Wolności

11.40

4.

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

 Kierownik klubu       10 blog.

          

 klub 10 blog.

ul. Domańskiego84

 26.05- 30.06.  2022r.

5.

CZĘŚĆ OFICJALNA     

                            Spotkanie pokoleń – weteranów, młodzieży i gości zaproszonych:

 

 - odegranie hymnu państwowego

 - wciągnięcie flagi państwowej na maszt

 - powitanie weteranów, młodzieży szkolnej i zaproszonych gości honorowych

 - wystąpienie prezesa

 - wręczenie medali i podziękowań weteranom i członkom wspierającym

 -wręczenie nagród       laureatom konkursu plastycznego 

- wystąpienia zaproszonych gości

   honorowych

- Apel Pamięci

- złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego

       

   Edward Łakomy

    

 

   pl. Wolności

12.00 –   13.30

6.

 Obiad – żołnierska grochówka

    Stanisław Gaweł

Rejon parku       

k/ pl. Wolności

13.30 – 14.00

 

 

                                                                                Płk(s) Edward Łakomy

                                                                                Członek  ZG SKMP

                                                                                Prezes Koła nr 25