OPOLSKIE OBCHODY „DNIA WETERANA’’

 

W dniu 26.05.2022 r. , pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, z udziałem wojskowej asysty honorowej z 10 Blog. , uroczyście świętowaliśmy „Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’. W obchodach uczestniczyli weterani Koła nr 25, przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych, poczty sztandarowe opolskich szkół, harcerze z Głubczyc, laureaci konkursu plastycznego nt. udziału Polaków w misjach pokojowych, mieszkańcy Opola.

Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 płk(s) Edward Łakomy, serdecznie witając przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W swym wystąpieniu podkreślił ogromną rolę wszystkich uczestników misji zagranicznych w dziele walki o pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz społeczną działalność członków Stowarzyszenia, w tym Koła nr 25 w propagowaniu dokonań Polaków na misjach, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej  oraz realizacji zadań statutowych. Najaktywniejszych członków Koła oraz wspierających nasze działania wyróżniono medalami       i listami gratulacyjnymi. Srebrnym medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ udekorowani zostali: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, Janusz Wójcik oraz Edward Szmitowicz, a brązowymi: Antoni Antczak, Ryszard Szpon i Ryszard Czerwiński. Medale „ Za zasługi dla Koła 25’’ otrzymali: ppłk Arkady Smoliński, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Sowada i Zdzisław Jaźwiec. Listami gratulacyjnymi Prezesa ZG uhonorowano: Zbigniewa Trafiała z okazji ukończenia 80 l. i Adama Jelina – 50 l. Listy gratulacyjne za pracę na rzecz Koła 25 otrzymali: marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i Janusz Wójcik.  33 laureatom konkursu plastycznego wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy. Pucharami i dyplomami nagrodzono szkoły, które w klasyfikacji zespołowej zajęły I miejsca w swoich grupach. Otrzymały je: w I grupie wiekowej – PSP nr 14 w Opolu, w II grupie – PSP Szybowice oraz w III grupie ZSEkiO w Oleśnie.  Odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa oddala salwę. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.