UROCZYSTOŚCI W OLEŚNIE

 

W dniu 10.11.2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, odbyła się uroczystość poświęcona 104 rocznicy odzyskania niepodległości, połączona ze ślubowaniem uczniów  mundurowej klasy  pierwszej.

Oprawę wojskową zapewniła kompania honorowa z pobliskiej jednostki wojskowej. Wśród gości honorowych obecni byli przedstawiciele  władz wojewódzkich, lokalnych władz samorządowych oraz  służb mundurowych. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu reprezentował członek ZG SKMP ONZ, prezes Zarządu Koła 25 płk(s) Edward Łakomy, który w swym wystąpieniu  pogratulował uczniom wyboru klasy mundurowej oraz życzył im sukcesów w nauce i powodzenia w dalszej służbie. Licznie przybyli rodzice pierwszoklasistów, składających ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przybyli na uroczystość zostali powitani przez  dyrektor ZSEkiO mgr Dorotę Mielczarek- Koziołek. Uczniowie kl. I złożyli ślubowanie. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Walk o Wyzwolenie Prastarych Ziem Piastowskich. W części okolicznościowej wysłuchano montażu słowno-muzycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W sali sportowej szkoły, uczniowie klasy  II LO dali pokaz walk, zaś na boisku szkolnym uczniowie kl. I pokaz musztry.