W Opolu obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się mszą św., po czym uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i kompanię honorową z 10 BLog. z Opola, przeszli na plac Wolności. Tu pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego odbyła się główna część uroczystości.

Obok siebie stanęły poczty sztandarowe służb mundurowych, instytucji, szkół i organizacji kombatanckich. Obecne były delegacje władz administracji państwowej i samorządowej – miejskiej i wojewódzkiej, wojska, policji, związków i stowarzyszeń oraz społeczeństwo Opola. Zgodnie z ceremoniałem przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt. Odczytany został Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Przedstawiciel władz wygłosili okolicznościowe przemówienia, po czym pod pomnikiem złożono kwiaty. Opolskie Koło nr 25 reprezentował prezes płk w st.spocz. Edward Łakomy. W uroczystościach 3-majowych udział wzięli ochotnicy szwadronu kawalerii Ziemi Opolskiej oraz grupy rekonstrukcyjne. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta członek Koła nr 25 st.chor.sztab. Jan Kubica udekorowany został odznaką honorową „ Za Zasługi dla miasta Opola ”.

 

OBCHODY 3 MAJA W OPOLU 2016

Goście honorowi
Grupa rekonstrukcyjna
Kawaleria na rynku
Kwiaty składa prezes Koła nr 25
Poczty sztandarowe
Przemarsz kompanii honorowej
Salwa honorowa
Szwadron Ziemi Opolskiej
Uczestnicy pod Pomnikiem