80. ROCZNICA „ KRWAWEJ NIEDZIELI’’ NA WOŁYNIU

W Opolu, w dniu 11.07.2023 r. w 8o. rocznicę bestialskich mordów, dokonanych przez Ukraińców na polskich mieszkańcach Kresów Wschodnich, odbyły się wojewódzkie obchody tej  tragedii. Udział w nich wzięła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ, która uczciła pamięć pomordowanych składając wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.