VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SKMP ONZ ( 30.09.2023 r.) 

 

 

W dniu 30.09.2023 r. w Warszawie obradowali delegaci na VI KZD. B. bogaty 

program został w pełni zrealizowany.

Dokonano oceny pracy ustępującego 

Zarządu Głównego, odbyła się merytoryczna dyskusja o najważniejszych 

sprawach Stowarzyszenia, wręczono odznaczenia najaktywniejszym delegatom, 

wybrano nowe władze naczelne Stowarzyszenia. W obradach uczestniczyli 

delegaci z Koła nr 25. Kol. Edward Łakomy został wybrany na kolejną kadencję 

do Zarządu Głównego.