ZEBRANIE KOŁA 25 ( 9.10.2023 r. )

 

Po przedstawieniu porządku zebrania, prezes wręczył Listy gratulacyjne -z okazji jubileuszu 70-lecia. Otrzymał go m.inn.  kol. Bronisław Kowolik. Następnie przystąpiono do realizacji Porządku zebrania. Kol. Prezes omówił zadania realizowane przez Koło w miesiącach V-IX. br. W kolejnym punkcie delegaci na VI Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w Warszawie w dn. 30.09.br., zrelacjonowali wrażenia oraz podjęte uchwały na kolejną kadencję 2023-2027. 

W skład Zarządu Głównego, na kolejną 4-tą kadencję wybrany został kol. Edward Łakomy. Za wieloletnią pracę w Zarządzie Koła i w Zarządzie Głównym został on także wyróżniony najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia – Krzyżem „ Za wybitne zasługi’’. Informacje organizacyjno-finansowe przekazał skarbnik Zarządu kol. Witold Medwecki. Dotyczyły one terminowości opłacania składek członkowskich, sponsoringu, prowadzenia strony internetowej Koła 25.  Omówiono organizację spotkania wigilijnego w XII br. Dokonano aktualizacji składów zespołów problemowych. Dyskutowano o potrzebie wzrostu szeregów Koła. Kol. Prezes zaapelował o przekazanie wniosków do „ Rocznego planu zamierzeń na 2024 rok’’.