OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU INWALIDÓW 

WOJENNYCH RP W OPOLU 

 

W dniu 24.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, odbył się XVIII 

Okręgowy Zjazd Delegatów ZIW w Opolu.

 

 

Dokonano podsumowania mijającej 

kadencji oraz wybrano nowe władze. W dyskusji poruszano ważne dla 

inwalidów sprawy, m,inn. związane z opieką medyczną i społeczną, 

komunikacją miejską, zabezpieczeniem środków do życia. Zabierający głos 

prezes Koła nr 25 SKMP ONZ kol. Edward Łakomy życzył zebranym i wszystkim 

inwalidom długich lat życia, lepszej opieki zdrowotnej i skuteczniejszego 

wsparcia finansowego.