NIECH TRWA PAMIĘĆ O TYCH CO ODESZLI… 

 

Członkowie Koła nr 25 SKMP ONZ pielęgnują pamięć o swoich kolegach – 

weteranach misji pokojowych, którzy już odeszli na wieczną wartę. 

 

 

Symboliczne znicze na grobach zmarłych kolegów: gen.bryg. Edwarda Szwagrzyka, płk 

Eugeniusza Kuczera, ppłk Andrzeja Sławińskiego, ppłk Mieczysława Fularza. 

Chor. Zbigniewa Bartoszka, st.sierż.sztab. Stanisława Jasińskiego oraz członka 

honorowego płk Stefana Szelki, zapaliła w przeddzień Święta Zmarłych 

delegacja Koła z prezesem kol. Edwardem Łakomym na czele.