W spotkaniu uczestniczył prezes Koła nr 25 w Opolu kol. Edward Łakomy. W trakcie obrad plenarnych omówiono najważniejsze zagadnienia dot. bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia. W porządku obrad ujęto m.in. sprawozdanie z działalności prezydium za okres od ostatniego KZD, sprawozdanie z działalności finansowej, informację dot. wniosków awansowych i odznaczeniowych.

Przedstawiono propozycje do planu zamierzeń na 2016 r. oraz informacje dot. centralnych obchodów Dnia Weterana w Warszawie. W dyskusji dominowały sprawy nurtujące środowisko weteranów misji zagranicznych. Prezes Koła 25 przedstawił zebranym główne kierunki pracy opolskiego koła, akcentując szczególnie zamierzenia z okazji Dnia Weterana w Opolu w dniu 24.05.br. ( konkursy, spotkania młodzieży z weteranami), spotkania z młodzieżą w szkołach Opolszczyzny oraz troskę o sprawy bytowe weteranów. Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Stanisław Woźniak podziękował wszystkim za dotychczasową, owocną pracę w kołach oraz życzył wytrwałości i sukcesów w dalszej statutowej działalności.

 

SPOTKANIE AKTYWU SKMP ONZ W RYNI

WDW Rynia
Uczestnicy obrad
W spotkaniu uczestniczył prezes Koła 25 płk Edward Łakomy
Pamiątkowe zdjęcie