Tym razem na trasie naszych spotkań z młodzieżą szkolną Opolszczyzny znalazł się Zespół Szkół w Tułowicach. Na widowni wdzięczni słuchacze - uczennice i uczniowie klas mundurowych. W spotkaniu udział wzięli: prezes Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu – płk w st.spocz. Edward Łakomy, uczestnik misji UNEF II w Egipcie, członek Koła st.chor.sztab. Stanisław Gaweł, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie oraz kpr. rez. Edward Szmitowicz, uczestnik misji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie przebiegało według sprawdzonego scenariusza.

Prezes przedstawił rys historyczny udziału Polaków w misjach zagranicznych, swoje wrażenia i doświadczenia z misji w Egipcie oraz główne kierunki działania Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Zaliczył do nich m.in. troskę o sprawy bytowe weteranów, wyjaśnianie roli i zadań realizowanych przez polskich żołnierzy na misjach, spotkania ze społeczeństwem, w tym głównie z młodzieżą szkolną, promocję dokonań opolskiego Koła i ich dokumentowanie. Swe wystąpienie wzbogacił pokazem multimedialnym. Zachęcał młodzież do udziału w konkursach, które tradycyjnie od 2008 r. są realizowane w Opolu z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’. Z kolei kol. Gaweł przedstawił zadania na misji w Iraku i Afganistanie oraz swoje wrażenia dotyczące obyczajów, tradycji, religii, itp. ludności tam zamieszkującej. Prelegentów przyjął dyrektor szkoły mgr Adam Sinicki, który podziękował za spotkanie z młodzieżą oraz wyraził słowa uznania dla społecznej działalności członków Koła nr 25. Z kolei prezes wręczył panu dyrektorowi pamiątkowy album wraz z dedykacją.

 

SPOTKANIE W TUŁOWICACH

Prezes przedstawił historię Stowarzyszenia i Koła 25
Omówił udział Polaków w misjach
... oraz dokonania Koła nr 25
S. Gaweł mówił o pobycie w Iraku i Afganistanie
Kol. Gaweł opowiadał o obyczajach arabskich
Uczestnicy spotkania
Pamiątkowe zdjęcie
Banery
Prezes wręcza dyrektorowi Szkoły pamiątkowy album
Dedykacja od Koła nr 25