W dniu 12.02.2016 r. na zaproszenie pełnomocnika d-cy brygady ds. podoficerów, w spotkaniu z kadrą podoficerską Brygady wziął udział prezes Opolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 płk w st.spocz. Edward Łakomy. Spotkanie odbyło się w Dniu Podoficera. Prezes przedstawił zgromadzonym krótki rys historyczny Stowarzyszenia oraz główne kierunki działalności opolskiego Koła.

Nawiązał do pierwszego wyjazdu opolskich żołnierzy do Egiptu w 1973 r. , kiedy to kompania transportowa z 10 SDPanc., dowodzona przez płk. Eugeniusza Kuczera uczestniczyła w I zmianie PWJS DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie. Wspomniał o swoim udziale w III zmianie, wystawianej w całości przez Śląski Okręg Wojskowy, a w której opolscy pancerniacy stanowili trzon sił. Działalność Stowarzyszenia w Opolu koncentruje się wokół kilku najważniejszych zagadnień. Są to: przekazywanie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży szkolnej roli i zadań realizowanych przez polskich żołnierzy na misjach, udział w obchodach rocznicowych i innych na terenie województwa opolskiego, organizacja „ Dni Weterana’’, organizacja konkursów dla młodzieży, spotkania z młodzieżą opolskich szkół, spotkania ze studentami i kadrą jednostek wojskowych na Opolszczyźnie, opieka nad członkami i ich rodzinami, będącymi w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, promocja Koła, pamięć o zmarłych kolegach, utrzymywanie koleżeńskich więzi, itp. Fakty te są dokumentowane na stronie internetowej Koła. Kol. prezes poinformował o kryteriach uzyskania statusu weterana i weterana poszkodowanego. Zachęcał do wstąpienia do Koła i realizowania swoich zainteresowań. Jako przykład aktywnego udziału żołnierza Brygady w działalności Koła wymienił st.chor.sztab Stanisława Gawła, który należy do najbardziej zaangażowanych członków Koła 25 w Opolu. Prelekcja została wzbogacona pokazem multimedialnym.

 

SPOTKANIE W 10 BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ

Prelekcję wygłosił prezes Koła 25 płk E. Łakomy
Telemost z Centrum Weterana
Uczestnicy spotkania