Spotkanie miało charakter roboczy. Legitymacje członków Stowarzyszenia otrzymali Stanisław Cisiński i Antoni Antczak. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2016 r.’’. Prezes przedstawił informację o stanie przygotowań do obchodów „ Dnia Weterana’’ w br. Do tej pory zostały zrealizowane m.in. takie zadania, jak: opracowanie Regulaminów konkursów i zamieszczenie ich w m-cu XI.ubr. na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu( www.kuratorium.opole.pl – zakładka KONKURSY TEMATYCZNE), opracowanie Programu obchodów w dniu 24.05.2016 r., postawienie zadań dla członków Koła, wystąpienie o wsparcie finansowe.

Uroczystości odbędą się w Klubie 10 blog. i na terenie Brygady. Prezes zaapelował o przekazanie 1 % od podatku na rzecz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W części organizacyjnej kol. A. Kurdziel- pełnomocnik ds. organizacyjnych zwrócił się z prośbą o uzupełnienie danych ewidencyjnych oraz udział kolegów w uroczystościach rocznicowych i innych na terenie Opola. Skarbnik Koła kol. K. Suchiński podsumował stan opłacania składek członkowskich, stwierdzając, że kilku kolegów nie dotrzymuje statutowych terminów. Prezes zachęcał kolegów do czynnego włączenia się do spotkań z młodzieżą opolskich szkół. Poinformował o udziale delegacji Koła nr 25 w Centralnych obchodach „ Dnia Weterana’’ w Krakowie w dniu 29.05.br. Jej skład zostanie ustalony na Zarządzie Koła.