Jego śmierć była dla nas, działaczy SKMP ONZ i dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy, umawialiśmy się na spotkanie w Krakowie. Mieliśmy się spotkać na Centralnych obchodach Dnia Weterana, które w br. odbędą się właśnie w Krakowie. Śp. płk rez. Edward Potocki był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia, prezesem małopolskiego Koła, cenionym działaczem społecznym, znanym w Krakowie organizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno-obronnym.

Zawsze uśmiechnięty, uczynny, koleżeński, bardzo lubiany przez nas – działaczy Stowarzyszenia. Zdolny organizator, oddany naszej sprawie. Kierowane przez niego Koło należało do wyróżniających się w kraju. Odszedł od nas serdeczny kolega, przyjaciel. Będzie go nam bardzo brakować. W uroczystościach pogrzebowych w dniu 14.01. 2016 r. w Krakowie udział wzięła delegacja opolskiego Koła nr 25 w składzie: prezes Edward Łakomy, Witold Medwecki i Edward Szmitowicz. Uczestniczyliśmy w mszy pogrzebowej i złożyliśmy wieniec na grobie śp. Edwarda Potockiego. Cześć Jego pamięci.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Msza pogrzebowa.
Poczty sztandarowe.
Wieńce pokryły trumnę.
Kompania honorowa oddała salwę.
Wieniec na grobie śp. płk. Edwarda Potockiego złożyła delegacja opolskiego Koła 25