Zgodnie z „Rocznym planem zamierzeń’’, w dniu 6.02.2017 r. odbyło się zebranie członków Koła 25. Nowym członkiem Stowarzyszenia został Bartosz Kadłubowski, uczestnik misji Enduring Freedom w Iraku w l. 2002 – 2003 oraz ISAF Afganistan w l. 2007 i 2011. Certyfikat uczestnika misji odebrał z rąk prezesa Antoni Antczak. Zatwierdzono „ Roczny plan zamierzeń Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu na rok 2017 ’’.

Prezes omówił stan przygotowań do obchodów „ Dnia Weterana ’’ w Opolu, które odbędą się w dniu 25.05.br. Postawił zadania dla aktywu na czas przygotowań i podczas samych obchodów. Jak co roku, już od 10 lat, zorganizujemy konkursy dla młodzieży szkolnej. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego, wojewoda opolski oraz opolski kurator oświaty. Z cyklu „Wspomnienia z misji’’ prezes podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu na misji UNEF II w Egipcie.  Będą one kontynuowane na kolejnych naszych spotkaniach. Chcemy w ten sposób przybliżyć ( głównie nowym członkom Koła) sylwetki uczestników różnych misji, zwłaszcza tych „ najstarszych’’. Skarbnik Koła kol. Witold Medwecki zwrócił uwagę na terminowe opłacanie składek członkowskich. Prezes poinformował o wysłanych wnioskach awansowo-odznaczeniowych na wyróżniających się członków Koła.  W dyskusji poruszano wiele spraw, dot. bieżącej działalności Koła, m.in. sporządzania dokumentacji dla uzyskania statusu weterana, zapomóg, odpisu 1% od podatku, delegacji Koła na uroczystości ( w tym na Centralne obchody „ Dnia Weterana’’), wyjazdu do Centrum Weterana w Warszawie. 

 

SPOTKANIE KOŁA 25 DNIA 06.02.2017

Prezes przedstawia porządek zebrania
Bartosz Kadłubowski nowym członkiem Koła
Certyfikat dla A. Antczaka