W dniach 21-23.04.2017. r. w Ryni nad zalewem Zegrzyńskim odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ z udziałem prezesów Kół regionalnych. Koło nr 25 w Opolu reprezentował prezes płk rez. Edward Łakomy. Porządek posiedzenia zawierał m.inn. sprawozdanie z działalności Prezydium w ostatnim okresie, sprawozdanie finansowe, informację o centralnych obchodach „ Dnia Weterana’’ , wystąpienia prezesów Kół.

W swoim wystąpieniu prezes ZG SKMP ONZ gen.bryg. rez.dr Stanisław Woźniak zapoznał zebranych z pracami realizowanymi przez Prezydium ZG w okresie od jesieni ubr. do dnia dzisiejszego.  Z kolei skarbnik kol. Krzysztof Adamczyk poświęcił swoje wystąpienie finansom Stowarzyszenia i zadaniom dla prezesów w tym zakresie, zwłaszcza terminowości opłacania składek członkowskich i lepszemu pozyskiwaniu środków z 1%. Sprawy organizacyjne referował sekretarz generalny kol. Andrzej Jędrzejewski. Zarząd Główny podjął decyzję  o skreśleniu kilku kół, które nie przejawiały żadnej aktywności. Z kolei przyjęto kilka kół  w nasze szeregi. Podczas dyskusji zabierali głos prezesi  Kół, dzieląc się z zebranymi swoimi osiągnięciami i planami na przyszłość. Prezes Koła 25 płk rez. Edward Łakomy poinformował o spotkaniach weteranów w opolskich szkołach ( CKZiU w Nysie oraz w Zespole Szkół w Niemodlinie), przedstawił program obchodów „ Dnia Weterana – 2017” w Opolu oraz o swoich spotkaniach z przedstawicielami lokalnych władz cywilnych, wojskowych, oświatowych, a także posłem na Sejm RP Tomaszem Kostusiem. Wspomniał o swoim pomyśle przypominania dokonań  na portalach społecznościowych /np. na Fb /, w tym związanych z obchodami „ Dni Weterana’’. W Opolu w br. uroczyście obchodzić będziemy 10-lecie w wypracowanej wówczas   formuły . Mianowicie od 2008 r. „ Dni Weterana’’ są spotkaniem pokoleń weteranów z młodzieżą szkolną wraz z zaproszonymi gośćmi honorowymi. Młodzież uczestniczy w konkursach – plastycznym i tematycznym o udziale żołnierzy polskich w misjach pokojowych, spotyka się z  uczestnikami misji, może wysłuchać „na żywo’’ ich opowiadania o wrażeniach i przeżyciach. Kol. Łakomy krytycznie odniósł się do organizacji przez MON tegorocznych centralnych obchodów „Dnia Weterana’’. Na zakończenie prezes podziękował prezesom za ich oddanie i zaangażowanie w codziennej pracy, wskazał na główne zadania, stojące przed naszym Stowarzyszeniem w najbliższej przyszłości oraz życzył zdrowia i dalszej owocnej działalności.

 

SPOTKANIE W RYNI 2017

Prezes Koła nr 25 płk Edward Łakomy
Prezydium
Jez. Zegrzyńskie
Na pierwszym planie prezesi z Opola i Słupska
Pamiątkowe zdjęcie prezesów Kół SKMP ONZ
Uczestnicy spotkania
W przerwie obrad nad zalewem