Obchody „Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją wieloletnią tradycję, ale w obecnej formule, tj. z udziałem weteranów, młodzieży szkolnej i zaproszonych gości honorowych odbywają się po raz dziesiąty. W dniu 25.05.2017 r. w obiektach 10 blog. spotkali się weterani, laureaci konkursu plastycznego, uczestnicy konkursu tematycznego, zaproszeni goście. W programie obchodów ujęto m.in. spotkania z uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie, zwiedzanie wystawy nagrodzonych prac plastycznych, poczęstunek dla młodzieży, wręczenie nagród, złożenie kwiatów pod tablicą w 10 blog. Przybyli zaproszeni goście w osobach: wicewojewoda opolska Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, czpo. szefa WSzW ppłk Adam Kliszka, komendant WKU w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 blog. ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak i inni.

Zebranych powitał członek Zarządu Głównego, prezes Zarządu Koła nr 25 w Opolu płk rez. Edward Łakomy. W swoim wystąpieniu nawiązał do historycznych dokonań Polaków na misjach zagranicznych oraz udziału żołnierzy garnizonu opolskiego w tych misjach. Szczególnie zaakcentował dokonania Koła 25 w minionym 10-leciu, kiedy to członkowie Koła ogromnie zaangażowali się w różnego rodzaju działalność na rzecz wychowania młodzieży w duchu szacunku dla dokonań weteranów misji pokojowych i ich roli w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata. Świadomość, że obok na sali siedzą razem z byłymi żołnierzami – uczestnikami misji w Egipcie, Syrii, Czadzie, na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie, że mogą z nimi porozmawiać, jest dla nich sporym przeżyciem. Na potrzebę otaczania weteranów szacunkiem zwrócili także uwagę w swoich wystąpieniach zarówno wicewojewoda Violetta Porowska, jak i wicemarszałek Antoni Konopka. Za wielkie zaangażowanie w pracy z młodzieżą szkolną, przygotowywanie i udział młodzieży w konkursach, w których systematycznie osiąga ona znakomite wyniki, medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ odznaczona została pani Magdalena Koloch, nauczycielka Zespołu Szkół w Oleśnie. Tytułem oraz odznaką „Za zasługi dla województwa opolskiego’’ wyróżnieni zostali: Ryszard Rykalski i Edward Szmitowicz. Podziękowania dla najaktywniejszych członków wspierających otrzymali: Tomasz Garbowski, Rafał Rippel, Janusz Wójcik. Medalem pamiątkowym Koła 25 wyróżnieni zostali: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś i najstarszy członek Koła płk w st.spocz. Eugeniusz Kuczer. Honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami objęli: poseł na Sejm RP – Tomasz Kostuś, wojewoda Adrian Czubak, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, kurator oświaty Michał Siek, zaś patronat medialny sprawowali – TVP Opole i Radio Opole, któremu prezes udzielił wywiadu. Jubileusz skłania do podsumowań. W konkursie plastycznym w l. 2008-2017 nadesłano łącznie 1.450 prac plastycznych z kilkudziesięciu szkół opolskich. Do wyróżniających się szkół należą: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach, Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszeniowe w Paczkowie, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie. W konkursie tematycznym prym wiodą: Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu i Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Wyróżniający się nauczyciele – opiekunowie to: Magdalena Koloch, Ryszarda Kuzak, Stanisław Kozłowski, Damian Stankowicz, Jerzy Kiełb. To im prezes serdecznie dziękował za wieloletnie „bycie’’ z nami, za sympatię i wielkie serce w pracy z młodzieżą szkolną.

 

W br. na konkurs plastyczny nadesłano 196 prac z 15 szkół Opolszczyzny. W dniu 15 bm. jury dokonało oceny prac i sporządziło protokół. W gr. 1 ( 1-3 kl. SP ) najlepsze prace wykonali: Paula Deja i Kamila Dobrowolska z ZSP Szybowice oraz  Lidia Kowalska i Nikodem Trzepizur z PSP 14 w Opolu. W gr. 2 ( kl.4-6 PSP) – Bartłomiej Rajca, Aleksandra Hadzicka z ZSP Szybowice oraz Jakub Sobkowicz z ZSP Korfantów. Grupę 3 zdominowali uczniowie z ZSiPA    w Nysie ( Agnieszka Barczak, Magdalena Nałęcz i Julia Gołębiowska). Wreszcie w gr. 4 najciekawsze prace wykonali: Klaudia Winkler z ZSMed. w Prudniku, Alicja Figurniak z I LO w Olesnie i Aleksandra Kranc z ZSiPA w Nysie. Zespołowo w poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyły: w gr.1 i 2 – ZSP Szybowice, w gr. 3 –ZSiPA w Nysie oraz w gr. 4 – I LO Olesno. W konkursie tematycznym I m zajęła Ania Miklis z Zespołu Szkół elektrycznych, II – Patryk Fornal również z ZSE Opole, a miejsce III zajęli Grzegorz Kaczmarczyk i Szymon Dancewicz z CKZiU w Nysie. Zespołowo zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu przed CKZiU w Nysie i I LO w Oleśnie. Najlepsi w klasyfikacji indywidualnej otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, zaś w zespołowej – puchary i dyplomy. Komplet protokołów oraz wyróżnione prace plastyczne znajdują się na stronie internetowej Koła nr 25.   Żołnierska grochówka oraz złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą w 10 blog. były ostatnimi punktami naszego święta. Do zobaczenia znów za rok.

 

Wszystkie zdjęcia dostępne są w zakładce Galeria  

 

 

 

ZESTAWIENIE KONKURSÓW Z OKAZJI ”DNIA WETERANA

 

 Zestawienie konkursów lata 2008 - 2016

 

Protokół konkursu plastycznego

 

Protokół konkursu tematycznego

 

Linki do artykułów:

 

- ZSE w Opolu

- Opolski Urząd Wojewódzki

- Kuratorium Oświaty w Opolu

10 Brygada logistyczna w Opolu