W dniu 12.10. 2017 r.  weterani z opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ – członek Zarządu Głównego, prezes Koła nr 25 - płk rez. Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół w Gogolinie. To realizacja cyklu spotkań, zaplanowanych na bieżący rok. Przyjechaliśmy na spotkanie z młodzieżą tej placówki oświatowej z wielu względów. Jednym z nich jest fakt posiadania przez szkołę 2 klas mundurowych, których uczniowie są najlepsi w województwie opolskim, a także zdobywają laury na arenie krajowej / np. ostatnie sukcesy w strzelaniu, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie /.

Oczywiście uczniowie tych klas uczestniczyli w spotkaniu. Wprowadzenia do spotkania dokonał prezes Koła 25, który przedstawił krótki rys historyczny udziału Polaków w misjach, wskazując na misje największe liczebnie oraz zaprezentował planszę z wykazem aktualnych misji, w których uczestniczą nasi żołnierze i pracownicy wojska. W części wspomnieniowej nawiązał do swojego pobytu na misji w Egipcie, mówiąc o celach tej misji, zadaniach kontyngentu polskiego i samodzielnej grupy „SUEZ’’, w której odbywał służbę. W drugiej części swej prelekcji omówił cele, zadania i rolę, jaką wypełnia w społeczeństwie Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Zobrazował je prezentacją multimedialną. Zachęcał do obejrzenia osiągnięć Stowarzyszenia i opolskiego Koła nr 25 na stronach internetowych. Jako przykład więzi opolskich weteranów z młodzieżą podał uroczyste obchody „Dnia Weterana’’ w Opolu, podczas których młodzież uczestniczy w konkursach (tematycznym i plastycznym) oraz spotkaniach  z weteranami, a także spotkania w opolskich szkołach. Zachęcał młodzież z Gogolina do wzięcia udziału w święcie weteranów, a także do zorganizowania wyjazdu do Warszawy celem zwiedzenia Centrum Weterana. Z kolei kol. S. Gaweł zaprezentował pamiątki z Iraku i Afganistanu oraz szeroko i barwnie mówił o kulturze, tradycjach i obyczajach tamtych regionów świata. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się eksponatami i zadawali szczegółowe pytania prowadzącemu. Na zakończenie prezes wręczył dyrektorowi szkoły p. Violecie Zajączkowskiej pamiątkowy album wraz z dedykacją. Prelegenci otrzymali drobne upominki wykonane przez uczniów szkoły. Pani Dyrektor zaprosiła weteranów na kolejne spotkanie do szkoły.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W GOGOLINIE