W dniu 7.10.2017 r. zmarł płk Stefan Szelka. Odszedł na wieczną wartę zasłużony żołnierz, kombatant, wielki społecznik. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13.bm. na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Rozpoczęły się w domu pogrzebowym, a następnie kondukt z kompanią honorową i orkiestrą na czele, przeszedł do pobliskiej Alei Kombatantów, gdzie Zmarły spoczął wśród najbardziej zasłużonych kombatantów. Zmarłego żegnali najbliżsi oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, poczty sztandarowe, młodzież i tłumy ludzi.

Wśród żałobników była delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu z członkiem Zarządu Głównego, prezesem Koła 25 płk rez. Edwardem Łakomym na czele. Płk Stefan Szelka urodził się w 1924 r. W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich. W marcu 1945 r. wstąpił w szeregi powstającego wojska Polskiego. Płk Stefan Szelka prawie całe swoje życie zawodowe związał z Opolszczyzną. To tu po ukończonych w 1957 r. studiach w ASG, skierowany został do służby w 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 1972 r. był zastępcą Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a następnie przez rok pełnił obowiązki szefa WsZW. Po przejściu do rezerwy w 1984 r. rzucił się w wir pracy społecznej. Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Czynił to z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. Z wielką troską dbał o kombatantów, o ich sprawy bytowe i zdrowotne. Nie szczędził sił ani czasu dla rozwiązywania różnorodnych problemów swoich członków. Wiele czasu poświęcał na spotkania z młodzieżą szkolną, przekazując jej swoje wojenne i powojenne doświadczenia i dokonania. W 2016 r. Marszałek Andrzej Buła przyznał mu tytuł „Społecznika Roku’’. Wyróżniony został także tytułem i odznaką honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego’’. Miałem ten zaszczyt współpracować z Nim, pełniąc funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Opolu oraz od 2008 r. prezesa Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Nigdy nie odmawiał dobrych rad, koleżeński, do reszty oddany swojej pracy w związku, żywo interesujący się naszą „misjonarską’’ działalnością. Czynnie uczestniczył w pracach Koła i jego Zarządu. „Ojciec chrzestny’’ Koła nr 25. To właśnie On zorganizował w 2000 r. w Opolu zebranie założycielskie naszego Koła. Wyróżniony medalem „Za zasługi dla SKMP ONZ’’ oraz obdarzony godnością członka honorowego naszego Stowarzyszenia. Spotykaliśmy się często, omawiając bieżące sprawy, wymieniając poglądy i doświadczenia. Niestety do kolejnego spotkania już nie dojdzie. Będzie nam Go bardzo brakować. Cześć Jego pamięci.

 

PŁK STEFAN SZELKA NIE ŻYJE