W dniu 19.12.2017 r. członkowie Koła uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. W części organizacyjnej w skład Koła przyjęci zostali kol. Czesław Błaszczyk – uczestnik misji UNDOF w Syrii oraz por. Radosław Chojna-Abarchan, który służył w misjach w Czadzie i Mali. Prezes dokonał krótkiego podsumowania działalności Koła w 2017 r.

Do najważniejszych zadań, realizowanych w br. zaliczył uroczyste obchody „Dnia Weterana’’, połączone jak co roku z konkursami dla młodzieży szkolnej, wystawami, prelekcjami uczestników misji itp., spotkania środowiskowe z młodzieżą szkół Opolszczyzny, owocne współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami, współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi, władzami oświatowymi. Prezes zapoznał obecnych z „Planem zamierzeń Zarządu Głównego SKMP ONZ na 2018 rok’’. Zatwierdzono do realizacji „Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2018 rok’’. Kol. Edward Łakomy zaapelował o aktywne uczestnictwo w pracach Koła i jego zespołach. Poinformował o proponowanym spotkaniu w X. 2018 r. uczestników misji UNEF II z okazji 45-lecia wylotu I zmiany PWJS do Egiptu. Przypomniał kolegom, zwłaszcza będącym w trudnej sytuacji życiowej o możliwości występowania o zapomogi z MON oraz ze Stowarzyszenia. Poinformował także o przygotowaniach do kolejnych obchodów „Dnia Weterana’’ w 2018 roku.    W II części połamano się opłatkiem, przekazując sobie najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. W miłej, serdecznej atmosferze wspominano służbę na misjach, prezentując zdjęcia z tamtych lat, numery „Żołnierza pustynnego’’ i inne niekiedy wykonane własnoręcznie pamiątki. Kol. Michał Kucyniak pochwalił się „Podziękowaniem’’ od wójta gminy Skarbimierz za aktywną działalność społeczną na rzecz gminy. W multimedialnej prezentacji wspominano także ważniejsze dokonania Koła 25 w minionych latach.  To ze wszech miar udane spotkanie służyło dalszej integracji opolskiego, kombatanckiego środowiska uczestników misji zagranicznych. Do kolejnego spotkania za rok.     

 

SPOTKANIE OPLATKOWE 2017