W dniu 12.01.2018 r. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, zaprosił przedstawicieli środowisk patriotycznych, kombatanckich i kresowych na doroczny opłatek. Była to okazja do spotkania się i przedstawienia działań „swoich’’ organizacji i stowarzyszeń oraz podzielenia się tym, co udało się dobrego zrealizować na rzecz swoich członków.

Zarazem była to okazja do uczczenia pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Koło nr 25 SKMP ONZ reprezentowali płk(s) Edward Łakomy i Edward Szmitowicz. W imieniu kombatantów misji pokojowych głos zabrał członek Zarządu Głównego, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy. Poinformował on zgromadzonych dot. działań Zarządu Koła na rzecz poprawy warunków bytowych członków, o spotkaniach z młodzieżą szkolną w szkołach, corocznej organizacji „ Dnia Weterana’’, podczas których odbywają się konkursy dla młodzieży, o współdziałaniu ze przedstawicielami władz samorządowych, administracji państwowej, stowarzyszeń kombatanckich, wojska, oświaty, itp. Na zakończenie tego upływającego w serdecznej atmosferze spotkania, złożono sobie życzenia noworoczne. 

 

 

 

Kombatanckie Spotkanie