Na pierwszym, tegorocznym spotkaniu członków Koła omawiano sprawy bieżące i dot. całego 2018 r. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2018 r.’’. Prezes przedstawił najważniejsze zadania do realizacji w br.

Pierwsze z nich, to przygotowanie uroczystych obchodów „ Dnia Weterana – 2018’’. Tym razem po raz pierwszy, odbędą się one na pl. Wolności (część oficjalna), a także w klubie 10 blog.(konkurs tematyczny). Rodzi to dodatkowe zadania logistyczne i organizacyjne. Kolegów czekają zwiększone obowiązki, które szczegółowo zostały im przypisane. Sprawy finansowe omówił skarbnik koła kol. Witold Medwecki.  Prezes poinformował o postępie prac dot. organizacji koleżeńskiego zjazdu uczestników misji UNEF II w Egipcie z okazji 45-lecia rozpoczęcia misji (1973 r.) Zachęcał kolegów do wzięcia udziału w spotkaniu. Dla niektórych będzie to pierwsze spotkanie po latach, dla niektórych być może ostatnie. Pomysłodawcą spotkania i autorem scenariusza jest kol. Edward Łakomy , który jednocześnie z ramienia Zarządu Głównego jest odpowiedzialny za jego organizację ( razem z kol. Ryszardem Gardym z koła nr 7). .  Szczegóły zostaną  podane w terminie późniejszym. Prezes zaapelował o  przekazanie 1% od podatku na rzecz Stowarzyszenia. Zespół prelegencki w składzie płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł planują kolejne spotkania z młodzieżą szkół Opolszczyzny. Uaktualniono składy zespołów ( ds. promocji Koła, socjalnych, odznaczeń, kultury i rekreacji). Delegacje Koła będą ( podobnie jak w latach ubiegłych) uczestniczyć w świętach państwowych, wojskowych i innych. Planowane są spotkania prezesa z parlamentarzystami, przedstawicielami władz samorządowych, rządowych, wojskowych, oświatowych, organizacji i stowarzyszeń. Przyjęto do realizacji zgłoszenia kolegów dot. zakupu krawatów, odznak, plakietek Stowarzyszenia, itp. W dyskusji zwracano uwagę na konieczność poprawy warunków bytowych niektórych kolegów (występowanie o zapomogi z MON  i Stowarzyszenia).