1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu, współorganizatorami – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i 10 Opolska  Brygada Logistyczna . Wsparcia udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 2. Celem  konkursu  jest popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

 3. Konkurs  organizowany  jest z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji  Pokojowych ONZ’’.

 4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

 5. Honorowy patronat objęli: Poseł na  Sejm RP –Tomasz Kostuś marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz opolski kurator oświaty Michał Siek.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA .

 

 1. Konkurs   jest adresowany  do uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzony będzie  w 4 kategoriach:

  Grupa I  - I – III  klasa szkoły  podstawowej

  Grupa II -  IV – VII klasa szkoły podstawowej

  Grupa III - II – III  klasa gimnazjum

  Grupa IV - szkoły ponadgimnazjalne

 1. Prace  mogą być wykonane dowolną techniką, także komputerową.

 2. Prace muszą  być wykonane przez ucznia samodzielnie i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem .

 3. Należy podać wiek autora  / klasa / oraz pełną nazwę  szkoły

 4. Ilość prac – bez ograniczeń .

 5. Termin nadsyłania prac –  do 11.05. 2018 r.   na adres :

           Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84

                                       45-820 Opole

 

 

 1. OCENA  PRAC

 

 1. Oceny  prac w  poszczególnych  kategoriach dokona   komisja konkursowa , powołana  przez Organizatora.

 2. Ogłoszenie  wyników oraz  wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas   uroczystych obchodów „ Dnia Weterana Działań  Poza Granicami Państwa’’i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych  ONZ’’ w dniu 28.05.2018 r. na Rynku w Opolu.

   

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

      

 

 1. W dniu  ogłoszenia  wyników, nagrodzone   prace będą prezentowane  na wystawie pokonkursowej.

 2. Prace plastyczne nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

 3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Edward Łakomy, tel. kom. 608-513-004.

 

Opracował;

 

/-/ Edward Łakomy