1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE .

 

 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji   Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu , współorganizatorami -

 • Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opole i 10 Opolska Brygada Logistyczna. Wsparcia  udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 • Konkurs jest organizowany z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami  Państwa’’, „Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 • Konkurs ma charakter wojewódzki.

 • Celem  konkursu  jest popularyzowanie  udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych .

 • Konkurs odbędzie się pod patronatem  posła na Sejm RP- Tomasza Kostusia, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i opolskiego Kuratora oświaty Michała Sieka.

 1. WARUNKI  UCZESTNICTWA .

 

 1. W  konkursie  uczestniczą  uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

 2. Szkoła  może wystawić  1 zespół męski, żeński lub mieszany w 3-osobowym składzie.

 3. Zgłoszenia   imienne uczestników  konkursu , podpisane  przez Dyrektora szkoły  przesłać na adres :

                  Klub 10 Brygady Logistycznej , ul. Domańskiego 84

                                           45-820 Opole

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń –  18.05.2018 r.

 2. Miejsce przeprowadzenia konkursu – Zespół Szkół nr 5 w Opolu, ul. Kościuszki 14.  

 3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

 4. Termin  konkursu –  28.05.2018 r. ;  początek - godz. 9.00

 

 1.  PRZEBIEG  KONKURSU. PUNKTACJA.

 

 1. Uczestnicy odpowiadają na pytania testowe. Zakres tematyczny pytań obejmuje  ogólne wiadomości o misjach pokojowych oraz udziale żołnierzy polskich oraz policjantów i pracowników wojska w tych misjach w l. 1953-2017.

 2. Za  każdą  poprawną  odpowiedź zawodnik  otrzymuje 1 pkt. Suma uzyskanych  punktów decyduje o kolejności miejsca  na liście zwycięzców / klasyfikacja indywidualna /.

 3. Suma  punktów  uzyskanych  przez zawodników  danej drużyny decyduje o jej miejscu w klasyfikacji zespołowej.

 4. Oceny odpowiedzi  dokonuje jury powołane  przez Organizatora.

 5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po zakończeniu konkursu.

 

 1. UWAGI  KOŃCOWE.

 

 1. Konkurs   jest jednym   z wielu przedsięwzięć ,  realizowanych z okazji  obchodów „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’,   „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 2. Ewentualne  pytania w sprawie  konkursu proszę kierować  do p. Edwarda Łakomego , tel. kom. 608-513-004.

     

Opracował:

 

/-/ Edward Łakomy