W dniu 19.12.2017 r. członkowie Koła uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. W części organizacyjnej w skład Koła przyjęci zostali kol. Czesław Błaszczyk – uczestnik misji UNDOF w Syrii oraz por. Radosław Chojna-Abarchan, który służył w misjach w Czadzie i Mali. Prezes dokonał krótkiego podsumowania działalności Koła w 2017 r.

Niepodległościowe uroczystości w Opolu rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w katedrze, po czym uczestnicy zgromadzili się na pl. Wolności, by wspólnie z mieszkańcami Opola i Opolszczyzny wziąć udział w części oficjalnej obchodów. Kompanię honorową wystawiła 10 blog, a orkiestrę Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia. Oprawę uroczystości tworzyły również poczty sztandarowe, wystawione licznie przez szkoły, instytucje, organizacje i inne podmioty. Mimo zimna, pod pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przyszło wielu Opolan.

Po letniej przerwie, w dniu 23.10.2017 r. spotkaliśmy się, by podsumować to, co zrobiliśmy od maja br. i omówić bieżące sprawy. Zatwierdzono przedstawiony przez prezesa porządek zebrania. Do naszego grona dołączył por. Robert Chojna-Abarchan – uczestnik misji w Czadzie i Mali. Prezes wręczył Listy gratulacyjne kol. Wiesławowi Stebelskiemu z okazji ukończenia 70 lat oraz kol. Józefowi Kwietniowi, któremu „ stuknęła’’ 60-tka.

W dniu 18.10.br. swoje 55-lecie działalności świętował Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu. Z tej okazji w opolskiej filharmonii zebrali się zaproszeni goście – przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, kombatanci, młodzież szkolna.