W dniu 12.10. 2017 r.  weterani z opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ – członek Zarządu Głównego, prezes Koła nr 25 - płk rez. Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół w Gogolinie. To realizacja cyklu spotkań, zaplanowanych na bieżący rok. Przyjechaliśmy na spotkanie z młodzieżą tej placówki oświatowej z wielu względów. Jednym z nich jest fakt posiadania przez szkołę 2 klas mundurowych, których uczniowie są najlepsi w województwie opolskim, a także zdobywają laury na arenie krajowej / np. ostatnie sukcesy w strzelaniu, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie /.

W dniu 7.10.2017 r. zmarł płk Stefan Szelka. Odszedł na wieczną wartę zasłużony żołnierz, kombatant, wielki społecznik. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13.bm. na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Rozpoczęły się w domu pogrzebowym, a następnie kondukt z kompanią honorową i orkiestrą na czele, przeszedł do pobliskiej Alei Kombatantów, gdzie Zmarły spoczął wśród najbardziej zasłużonych kombatantów. Zmarłego żegnali najbliżsi oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, poczty sztandarowe, młodzież i tłumy ludzi.

Obchody „Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją wieloletnią tradycję, ale w obecnej formule, tj. z udziałem weteranów, młodzieży szkolnej i zaproszonych gości honorowych odbywają się po raz dziesiąty. W dniu 25.05.2017 r. w obiektach 10 blog. spotkali się weterani, laureaci konkursu plastycznego, uczestnicy konkursu tematycznego, zaproszeni goście. W programie obchodów ujęto m.in. spotkania z uczestnikiem misji w Iraku i Afganistanie, zwiedzanie wystawy nagrodzonych prac plastycznych, poczęstunek dla młodzieży, wręczenie nagród, złożenie kwiatów pod tablicą w 10 blog. Przybyli zaproszeni goście w osobach: wicewojewoda opolska Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, czpo. szefa WSzW ppłk Adam Kliszka, komendant WKU w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 blog. ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak i inni.

Uroczystości w Opolu odbyły się na pl. Wolności przy pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. Przybyły władze regionu i miasta, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, młodzież, mieszkańcy Opola. Po odegraniu hymnu i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrali: wojewoda opolski Adrian Czubak, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka oraz wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha.