OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU INWALIDÓW 

WOJENNYCH RP W OPOLU 

 

W dniu 24.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, odbył się XVIII 

   ZEBRANIE KOŁA 25 ( 9.10.2023 r. )

 

Po przedstawieniu porządku zebrania, prezes wręczył Listy gratulacyjne -z okazji jubileuszu 70-lecia. Otrzymał go m.inn.  kol. Bronisław Kowolik. Następnie przystąpiono do realizacji Porządku zebrania. Kol. Prezes omówił zadania realizowane przez Koło w miesiącach V-IX. br. W kolejnym punkcie delegaci na VI Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w Warszawie w dn. 30.09.br., zrelacjonowali wrażenia oraz podjęte uchwały na kolejną kadencję 2023-2027. 

VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SKMP ONZ ( 30.09.2023 r.) 

 

 

W dniu 30.09.2023 r. w Warszawie obradowali delegaci na VI KZD. B. bogaty 

program został w pełni zrealizowany.

               84. ROCZNICA II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku Niemcy dokonały zbrojnej agresji na Polskę. W rocznicę tej napaści, w Opolu na pl. Wolności,  odbyły się wojewódzkie uroczystości, upamiętniające to wydarzenie. Uczestniczyli w nich kombatanci, władze lokalne, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe.  Koło nr 25 SKMP ONZ reprezentowała delegacja z członkiem Zarządy Głównego, prezesem Koła 25 kol. Edwardem Łakomym na czele, która złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.