W dniach 10-13.09.br. w Bydgoszczy odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ, poszerzone o prezesów Kół terenowych. Program posiedzenia obejmował m.inn. projekt zmian w statucie i nazwy , zatwierdzenie sprawozdania finansowego, aktualnej sytuacji w kołach oraz spraw organizacyjnych dot. działalności Stowarzyszenia.

W dniu 29.06.2020 r. odbył się pogrzeb zmarłego płk Eugeniusza Kuczera. W ostatniej drodze towarzyszyła zmarłemu najbliższa rodzina, przyjaciele oraz delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu.

 

W związku z pandemią COVID - 19, Zarząd Koła Nr 25 SKMP ONZ w Opolu, podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości 20-lecia Koła i „ Dnia Weterana’’ na jesień br. Prawdopodobny termin to 23.10.2020 r., w przeddzień 75-rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.Dokładny termin ustalony zostanie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Regulaminy konkursów nie ulegają zmianie, z wyjątkiem koniecznych zmian terminów ( dot. terminu nadesłania prac plastycznych oraz zgłoszeń zespołów do konkursu tematycznego).

 

Prezes Zarządu

płk(s) Edward Łakomy