ZAPROSZENIE

W dniu 26.05.2020 r. odbędą się uroczyste obchody 20-lecia Koła nr 25 w Opolu oraz “ Dnia Weterana Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’, organizowane przez Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu. W programie m.inn. konkursy – plastyczny i tematyczny dla młodzieży szkolnej, spotkanie pokoleń z udziałem weteranów i młodzieży szkolnej, wystawa nagrodzonych prac plastycznych, wyróżnienia dla weteranów, członków wspierających i laureatów konkursów. Honorowy patronat nad obchodami „ Dnia Weterana’’ objęli: posłowie na Sejm RP Tomasz Kostuś i Ryszard Wilczyński, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski . Konkurs tematyczny nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2019’’ odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych ( ul. Kościuszki 39-41) o godz. 8.30 , zaś część oficjalna na pl. Wolności o godz. 12.00. Zaplanowano wystąpienie okolicznościowe prezesa Koła nr 25 oraz gości honorowych, wręczenie wyróżnień dla weteranów i laureatów konkursów. Zapraszam weteranów, naszych sympatyków oraz mieszkańców Opola i młodzież szkolną na naszą uroczystość. Zapraszam dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

Proszę zapoznać się z Regulaminami konkursów oraz Programem uroczystości.

 

Członek ZG SKMP ONZ Prezes Koła nr 25 w Opolu

 

        Płk (s) Edward Łakomy

 

Załączniki:

 

Zał. nr 1 = Program uroczystości

Zał. nr 2 = Regulamin konkursu tematycznego

Zał. nr 3 = Regulamin konkursu plastycznego

 

 

 

Członek ZG SKMP

Po powitaniu przybyłych, prezes wręczył legitymacje kolejnym członkom Koła. Otrzymali je koledzy: Zdzisław Jaźwiec, Jan Dyndor, Bronisław Kowolik i Maciej Chorążyk.  Zatwierdzono    „Roczny plan zamierzeń Koła nr 25 na 2020 r.’’ Stan przygotowań do naszego święta –  25-lecia Koła 25, połączonego z obchodami „ Dnia Weterana’’ omówił kol. prezes. Ocenił je jako zadowalające, chociaż jest jeszcze wiele spraw do załatwienia.

W dniu 11.01.2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczył prezes Koła nr 25, zarazem członek ZG - płk(s) Edward Łakomy. Podczas obrad omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia, uchwalono Program pracy SKMP ONZ, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019r.