SPOTKANIE WETERANÓW NA GÓRZE ŚW. ANNY

 

20.06.2022 r. na G. św. Anny, na zaproszenie wicedyrektor Muzeum Śląska Opolskiego,  spotkali się weterani misji zagranicznych, by uczestniczyć w projekcie dot. roli misjonarzy w umacnianiu bezpieczeństwa na świecie oraz krzewieniu patriotycznych i obywatelskich postaw wśród społeczeństwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu: prezes Koła kol. Edward Łakomy i sekretarz Zarządu  Stanisław Gaweł. 

        OPOLSKIE OBCHODY „DNIA WETERANA’’

 

W dniu 26.05.2022 r. , pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, z udziałem wojskowej asysty honorowej z 10 Blog. , uroczyście świętowaliśmy „Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’. W obchodach uczestniczyli weterani Koła nr 25, przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych, poczty sztandarowe opolskich szkół, harcerze z Głubczyc, laureaci konkursu plastycznego nt. udziału Polaków w misjach pokojowych, mieszkańcy Opola.

        OBCHODY 77- ROCZNICY DNIA ZWYCIĘSTWA   

 

Dnia 08.05.2022r. na pl. Wolności w Opolu, odbyły się uroczystości poświęcone 77- rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Opola.

Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa z 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. W uroczystościach udział wzięła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

W 3-majowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Opola. Po wystąpieniach wojewody Sławomira Kłosowskiego oraz prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorową. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. W uroczystościach udział wzięła delegacja Koła nr 25 w składzie: Edward Łakomy, Edward Szmitowicz i Antoni Antczak.