W dniu 16.12.019 r. odbyło się zebranie Koła nr 25. Przybyłych powitał prezes kol. Edward Łakomy. Wręczono nowe legitymacje kolejnym członkom Koła. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w mijającym roku.

W dniu 11.12.2019 r. w 20-rocznicę śmierci ppłk Zbigniewa Wydrycha, delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w składzie: Edward Łakomy, Antoni Antczak i Marian Rudnicki, zapaliła znicz i złożyła wieniec na jego grobie na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach. Towarzyszył nam brat tragicznie zmarłego – Waldemar Wydrych. Ppłk Zbigniew Wydrych był uczestnikiem misji UNPROFOR w l. 1992-1993 oraz KFOR w 1999 r. Zginął 11.12.1999 r. od wybuchu granatu. Cześć Jego pamięci. 

Opolanie uroczyście obchodzili 101-rocznicę odzyskania niepodległości. W przeddzień osłonięto artystyczną makietę Ostrówka, przedstawiającą panoramę średniowiecznego Opola. W dniu 11.11.br. oficjalne uroczystości odbyły pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.