Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, w dniu 25.10.2019 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się opolscy weterani misji pokojowych: członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków

Zebranie otworzył i przywitał przybyłych prezes kol. Edward Łakomy. Przedstawił porządek zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Prezes  wręczył nowe legitymacje obecnym członkom. W skład Koła przyjęty został chor.rez. Andrzej Żurek – uczestnik misji UNEF II w Egipcie ( I zmiana ).

W dniach 27-29.09.2019 r. w Jachrance odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów SKMP ONZ.  Porządek obrad Zjazdu obejmował m.inn. sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w mijającej kadencji, sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, wręczenie odznaczeń i dyplomów, dyskusję, wybór nowych władz naczelnych Stowarzyszenia, uchwalenie „Programu i głównych kierunków działalności SKMP ONZ na lata 2020-2023”.

Oficjalne uroczystości na pl. Wolności poprzedzone były złożeniem kwiatów i zniczy przy tablicy upamiętniającej Polaków wywiezionych do KL Buchenwald na dworcu kolejowym oraz przy budynku dawnego Konsulatu Generalnego RP w Opolu. O godz. 12.00 odbyła się msza św., po której uczestnicy przemaszerowali na pl. Wolności.