ŚLUBOWANIE KLAS I OPW W ZSEkiO w OLEŚNIE 

 

Na zaproszenie Pani Dyrektor ZSEkiO w Oleśnie, uczestniczyłem w dniu 

10.11.2023 r. uroczystości ślubowania klasy pierwszej Oddziału Przygotowania 

Wojskowego w tejże szkole. Zostały połączone z obchodami 105. Rocznicy 

NIECH TRWA PAMIĘĆ O TYCH CO ODESZLI… 

 

Członkowie Koła nr 25 SKMP ONZ pielęgnują pamięć o swoich kolegach – 

weteranach misji pokojowych, którzy już odeszli na wieczną wartę. 

 

OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU INWALIDÓW 

WOJENNYCH RP W OPOLU 

 

W dniu 24.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, odbył się XVIII 

   ZEBRANIE KOŁA 25 ( 9.10.2023 r. )

 

Po przedstawieniu porządku zebrania, prezes wręczył Listy gratulacyjne -z okazji jubileuszu 70-lecia. Otrzymał go m.inn.  kol. Bronisław Kowolik. Następnie przystąpiono do realizacji Porządku zebrania. Kol. Prezes omówił zadania realizowane przez Koło w miesiącach V-IX. br. W kolejnym punkcie delegaci na VI Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w Warszawie w dn. 30.09.br., zrelacjonowali wrażenia oraz podjęte uchwały na kolejną kadencję 2023-2027.