ŚWIĘTO OPOLSKICH WETERANÓW KOŁA NR 25

W dniu 20.09.2021 r. na opolskim pl. Wolności odbyła się uroczystość z okazji „ Dnia Weterana’’ oraz  20-lecia Koła nr 25 SKMP ONZ. Była to II część opolskich uroczystości, gdyż    w maju „ na roboczo’’ spotkaliśmy się przy grobie płk Eugeniusza Kuczera, by dokonać aktu dekoracji jego nagrobka oraz odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów, zapalając znicze na ich mogiłach.

 

40-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP

 

W dniu 29.06. 2021 r. w Opolu uroczyście obchodzono 40-lecie ZŻWP. Związek ma bogate tradycje i osiągnięcia na rzecz środowiska żołnierskiego, troski o sprawy socjalno-zdrowotne swoich członków oraz kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego. W opolskich obchodach uczestniczył prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec.

DZIEŃ WETERANA W OPOLU 29.05.2021r.

Z powodu nadal obowiązujących obostrzeń, postanowiliśmy dzień 29 maja spędzić „ na roboczo’’, zaś uroczystości oficjalne przenieść na jesień. W tym dniu szczególnie wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów. W obecności licznie zgromadzonej rodziny zmarłego płk. Eugeniusza Kuczera i członków Koła nr 25 w Opolu, prezes Koła wspólnie z synem zmarłego udekorował jego nagrobek emblematem

ROCZNICOWE OBCHODY NA GÓRZE ŚW. ANNY

Mija 100 lat od krwawych walk o Górę św. Anny w III Powstaniu Śląskim. Z tej okazji w dniu 22.05.2021 r. pod Pomnikiem Czynu Powstańczego, zgromadzili się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Parlamentu RP, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano znaczenie powstań śląskich dla odradzającej się polskiej państwowości. Wręczono medale „ 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego’’ oraz monety kolekcjonerskie.