W dniach 27-29.09.2019 r. w Jachrance odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów SKMP ONZ.  Porządek obrad Zjazdu obejmował m.inn. sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w mijającej kadencji, sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, wręczenie odznaczeń i dyplomów, dyskusję, wybór nowych władz naczelnych Stowarzyszenia, uchwalenie „Programu i głównych kierunków działalności SKMP ONZ na lata 2020-2023”.

Oficjalne uroczystości na pl. Wolności poprzedzone były złożeniem kwiatów i zniczy przy tablicy upamiętniającej Polaków wywiezionych do KL Buchenwald na dworcu kolejowym oraz przy budynku dawnego Konsulatu Generalnego RP w Opolu. O godz. 12.00 odbyła się msza św., po której uczestnicy przemaszerowali na pl. Wolności. 

Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego, odbyły się wraz z obchodami 99-rocznicy bitwy warszawskiej i 100-rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. W samo południe, na pl. Wolności pod pomnikiem Bohaterów o Polskość Śląska Opolskiego zgromadziły się tłumy Opolan, aby obejrzeć przebieg uroczystości, z udziałem kompanii honorowej, pocztów – sztandarowego i flagowego oraz żołnierzy 10 blog, grupy rekonstrukcyjnej, szwadronu kawalerii.

W dniu 28.05.2019 r., na opolskim placu Wolności odbyły się uroczystości związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’ oraz „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, a także 20-lecia Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Przybyli weterani misji przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna, poczty sztandarowe, zaproszeni goście.