Na pierwszym, tegorocznym spotkaniu członków Koła omawiano sprawy bieżące i dot. całego 2018 r. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2018 r.’’. Prezes przedstawił najważniejsze zadania do realizacji w br.

W dniu 12.01.2018 r. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, zaprosił przedstawicieli środowisk patriotycznych, kombatanckich i kresowych na doroczny opłatek. Była to okazja do spotkania się i przedstawienia działań „swoich’’ organizacji i stowarzyszeń oraz podzielenia się tym, co udało się dobrego zrealizować na rzecz swoich członków.

W dniu 19.12.2017 r. członkowie Koła uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. W części organizacyjnej w skład Koła przyjęci zostali kol. Czesław Błaszczyk – uczestnik misji UNDOF w Syrii oraz por. Radosław Chojna-Abarchan, który służył w misjach w Czadzie i Mali. Prezes dokonał krótkiego podsumowania działalności Koła w 2017 r.