REGULAMIN

    konkursu plastycznego pt.” Żołnierze Wojska

       Polskiego w misjach pokojowych ‘’.

                     KOMBATANCKIE SPOTKANIE

 

W dniu 4.04.2023 r. w Urzędzie wojewódzkim, na zaproszenie wojewody Sławomira Kłosowskiego, odbyło się spotkanie wielkanocne kombatantów z województwa opolskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk kombatanckich. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 reprezentował członek Zarządu Głównego, prezes Koła 25 kol. Edward Łakomy.

                  POSIEDZENIE ZG  = 25.03.2023 r.

 

W dniu 25.03.2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ.

 

      ZEBRANIE KOŁA NR 25 ( 1.03.2023 r.)

 

 

 Pierwsze tegoroczne zebranie poświęcone było wytyczeniu głównych kierunków naszej działalności w 2023 r. Jest to rok kolejnego VI Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się jesienią br. Zebranie zatwierdziło „ Roczny plan zamierzeń  Koła 25 na rok 2023’’.