W uroczystych obchodach zakończenia II wojny światowej w dniu 8.05.2019 r. , uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, służb mundurowych, młodzież, poczty sztandarowe, kombatanci i weterani.

Święto flagi i 228-rocznicy uchwalenia Konstytucji – to główne punkty majowych uroczystości w kraju, a także na Opolszczyźnie. My, członkowie Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu, mieliśmy jeszcze jeden powód do dumy, a mianowicie zostaliśmy wyróżnieni tytułem honorowym i odznaką „ Za zasługi dla miasta Opola’’.

W dniu 27.04.2019r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ, w którym uczestniczył członek ZG, prezes Koła nr 25 płk(s) Edward Łakomy. Podsumowano działanie PZG w okresie X. ubr.– IV. br.