Porządek zebrania obejmował aktualne zadania, realizowane przez nasze Koło. Zebranych powitał prezes kol.Edward Łakomy. Jednomyślnie zatwierdzono porządek zebrania. W szeregi Stowarzyszenia zostali przyjęci: kol. Jan Dyndor – uczestnik misji UNDOF w l. 1977-1978 oraz kol. Maciej Chorążyk, który był na misji UNPROFOR w 1995 r. Prezes omówił stan przygotowań do uroczystych obchodów 20-lecia SKMP ONZ oraz „Dnia Weterana’’ w Opolu.

W dniu 23.01.2019 r. zespół prelegencki Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu, w składzie: płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł, spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół w Wołczynie. Dyrekcja szkoły z p. dyrektor Ewą Wlos na czele, nauczyciele i młodzież przyjęła nas bardzo serdecznie.

Jak co roku w grudniu podsumowaliśmy roczną działalność Koła, dzieląc się sukcesami, ale też pokazujemy niedociągnięcia w naszej pracy. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego kolegi Jana Kubicy. Następnie prezes powitał przybyłych na nasze wigilijne spotkanie posła na Sejm RP Tomasza Kostusia, doradcę Marszalka województwa opolskiego Janusza Wójcika oraz członka wspierającego Ryszarda Czerwińskiego. W mijającym roku zrealizowaliśmy wszystkie zadania ujęte w „Rocznym planie zamierzeń Koła 25 SKMP ONZ’’. To powód do zadowolenia.

W dniu 29.11.2018 r. członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu, płk(s) Edward Łakomy  spotkał się z Prezydentem Opola Panem Arkadiuszem Wiśniewskim. Poruszono szereg spraw dotyczących współpracy  Koła nr 25 SKMP ONZ z opolskim Ratuszem.