St.sierż. sztab. Stanisław JASIŃSKI , s. Jana

      

     Urodzony 8.06.1938 r. w m. Puźniki / ZSSR /. W 1968 r. ukończył Technikum Mechaniczne . W wojsku służył od 17.10.1959 r. , najpierw jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej , a następnie powołany do służby zawodowej w korpusie czołgowo-samochodowym / rozkazem z dn.18.10.1961r.

Ukończył Podoficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu . Następnie pełnił służbę w jednostkach 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu , przechodząc kolejne stanowiska od d-cy drużyny naprawy wozów bojowych , poprzez d-cę plutonu remontu pojazdów kołowych do stanowiska technika kompanii.

Od 27.12.1973r.  do 30.06.1974 r. pełnił służbę w DSZ ONZ na Bliskim Wschodzie / w ramach UNEF II / , na stanowisku d-cy drużyny –kierowcy cysterny dowozu wody .

Po przejściu do rezerwy aktywnie włączył się do pracy społecznej . Członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu . Od 2004 r. do śmierci w dn. 14.04. 2006 r. sekretarz Zarządu Koła. W tym czasie dał się poznać jako bardzo zaangażowany i oddany pracy na rzecz Koła .

Za wzorową służbę wielokrotnie wyróżniany i odznaczany , m.inn. brązowym Krzyżem Zasługi , medalem „ W służbie pokoju ‘’ , brązowym i srebrnym medalem „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ , brązowym , srebrnym i złotym medalem „ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny ‘’.

Osierocił żonę Marię i córkę Jolantę.

Cześć Jego Pamięci. Pamiętamy o Nim. Jego grób jest otoczony opieką członków Koła .

 

 

 

Ppłk Mieczysław FULARZ , s. Stanisława

 

   Urodził się 11.01.1930 r. w Woli Zgłobieńskiej , woj. Rzeszowskie w rodzinie chłopskiej . W 1958 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące , w 1962 r. Technikum Ekonomiczne , a następnie Wyższą Szkołę Ekonomiczną I stopnia .

Służbę w wojsku rozpoczął w 1951 r. Ukończył Podoficerską Szkołę Piechoty , a potem kurs przygotowawczy podoficerów- żołnierzy służb kwatermistrzowskich na pierwszy stopień oficerski. Rozkazem z 28.08. 1963 r. awansowany do stopnia podporucznika. Zawodową służbę wojskową odbywał w jednostkach 10 SDPanc. W Opolu oraz w kontroli gospodarczej.  SOW.

W okresie 6.12.1974 – 23.06.1975 r. pełnił służbę na Bliskim Wschodzie / UNEF II / jako kierownik sekcji finansów .

Po przejściu do rezerwy w 1985 r. aktywnie włączył się do pracy społecznej. Członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu od chwili jego powstania / 6.04.2000

Bardzo dobrze wywiązywał się z pełnionej funkcji skarbnika Zarządu Koła.

Zmarł 4.04.2008 r. Osierocił żonę Adelajdę oraz córkę Ewę i syna Jerzego .

 

Za wzorowa służbę i działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany i odznaczany , m. inn. srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi , medalem ‘’ W służbie pokoju ‘’ , srebrnym i złotym medalem ‘’ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny ‘’ , brązowym i srebrnym medalem ‘’ Za Zasługi dla Obronności Kraju ‘’ . Cześć Jego Pamięci.

 

 

Chor. BARTOSZEK Józef

Chor. BARTOSZEK Józef ur. 12.02.1946 r. Kobierzycko, woj. łódzkie. Żonaty (żona Helena), dwoje dzieci – Grzegorz, Tomasz. W 1961 r. ukończył  szkołę podstawową a potem uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którą ukończył w 1964 r. W okresie  21.10.1965-18.10.1967r.  odbywał zasadniczą służbę wojskową na stanowisku saper i motorniczy kutra oraz w 25 pz na stanowisku obsługa moździerza. Następnie do 09.06.1992 r. jako żołnierz zawodowy pełnił służbę  w 25 pz oraz 10 pz w Opolu na stanowisku szefa baterii. W 1967 r. ukończył Podoficerską Szkołę Artylerii. Od  13.12.1975 do 09.06.1976 brał udział w misji pokojowej w składzie III zmiany  PWJS na Bliskim Wschodzie  na stanowisku kierownik łaźni polowej. Od 2012 r. członek Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Zmarł w 2012 r.

Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem SZwSO oraz  srebrnym medalem ZZdOK.