SYLWETKI LUDZI DOBREJ ROBOTY

 

St.chor.sztab. Stanisław GAWEŁ to człowiek czynu, to „ Podoficer Roku 2014” 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia SZ RP, to jeden z najaktywniejszych członków Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu. W ocenie dowództwa 10 blog. i komisji konkursowej, Stanisław Gaweł w pełni zasługuje na to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie. A kryteria były wysokie – wysoka dyscyplina, nienaganna sylwetka moralna, szacunek i poświęcenia dla służby, aktywna i systematyczna promocja jednostki i całych Sił Zbrojnych wśród społeczeństwa, wiedza i kultura osobista, zaangażowanie w służbie i poza nią. Kol. Stanisław Gaweł nie tylko wzorowo wypełniał swoje obowiązki służbowe podczas misji pokojowych w Iraku i Afganistanie, ale także żywo interesował się historią, kulturą i obyczajami miejscowej ludności. Te zainteresowania skierowały go na studia historyczne w Uniwersytecie Opolskim, które ukończył z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra. Od chwili wstąpienia do Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w 2009 r. stał się jednym z najaktywniejszych jego członków. Corocznie odbywa kilkadziesiąt spotkań z młodzieżą szkolną, studentami oraz innymi grupami środowiskowymi. Z wielką pasją, posiłkując się przywiezionymi z misji eksponatami, bardzo ciekawie opowiada o obiektach kulturalnych, ludziach, ich obyczajach, ubiorach, życiu codziennym. Wspólnie odbyliśmy szereg spotkań i jestem pod wrażeniem jego wiedzy i pasji, z jaką przekazuje treści dla młodzieży. Za ogromne zaangażowanie w działalności statutowej, kol. S. Gaweł był wielokrotnie wyróżniany listami pochwalnymi prezesa Koła nr 25 oraz odznaczony medalem 60-lecia udziału Polaków w misjach poza granicami państwa, medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ i medalem pamiątkowym Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Na zbiórce stanu osobowego Brygady w dniu 17.11.2014 r. zastępca dowódcy 10 blog. płk Mariusz Skulimowski wręczył „ Podoficerowi Roku 2014’’ list gratulacyjny. Życzenia dalszej owocnej działalności na rzecz Stowarzyszenia oraz pomyślności w życiu osobistym przekazał kol. S. Gawłowi członek ZG SKMP ONZ, prezes Zarządu Koła nr 25 płk w st.spocz. Edward Łakomy.LIST GRATULACYJNY