UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA NR 25 W MISJACH

/ stan na 31.12.2016 r. /

 

L.p.

Stopień

Nazwisko i imię

Misja

Termin

1.

Płk

Kuczer Eugeniusz

UNEF II

( I zmiana )

XI.1973-VI.1974 r.

2.

Ppłk

Trafiał Zbigniew

UNEF II

23.12.73-6.06.1974 r.

3.

Ppłk

Gąsior Czesław

UNEF II

XII.19 73 -VII.1974 r.

4.

Ppłk

Stebelski Wiesław

UNEF II

27.12.1973-7.07.1974 r.

5.

Mł. chor.

Rehlis Jan

UNEF II

4.12.1973-16.06.1974

6.

Płk

Łakomy Edward

UNEF  II

/ III zmiana /

25.XI.1974-22.V.1975 .

7.

Ppłk

Sławiński Andrzej

UNEF II

25.XI.1974-28.V.1975 r.

8.

Kpt.

Niedźwiecki Eugeniusz

UNEF II

XI.1974- V.1975 r.

9.

Mł. chor.

Szpon Ryszard

UNEF II

25.XI.1974-28.V.1975 r.

10.

St.chor.sztab.

Kubica Jan

UNEF II

XI.1974 – VI.1975 r.

11.

St.chor.sztab.

Suchiński Kazimierz

UNEF II

23.12.1974 – 24.VI.1975 r

12.

Ppłk

Ptasznik Tadeusz

UNEF II

XII.1974 – VI. 1975 r.

13.

St.chor.sztab.

Rykalski Ryszard

UNEF II

2.XII.1974 – 9.VI.1975 r.

14.

Kpr.

Środa Zdzisław

UNEF II

15.XII.1974- 15.VI.1975 r

15.

St.szer.

Magosz Henryk

UNEF II

XI.1974 – V.1975 r.

16.

Szer.

Wróblewski Piotr

UNEF II

XI.1974 – V.1975 r.

17.

Kpr.

Szmitowicz Edward

UNEF II

/ IX zm . /

XI.1977-VI.1978 r.

18.

St.szer.

Gołębiowski Jan

UNEF II

 

 

21.V. – 11.XII.1979 r

19.

St.chor.sztab.

Jasiulek Janusz

UNEF II

UNDOF

3.XII.1980 – 13.VI.1981 .     2.XII.1983 – 12.VI.1987r .

20.

Kpr.

Szpunar  Tadeusz

UNEF II             / IX zmiana /

XI. 1977 – V. 1978 r.

21.

Gen.bryg.

Szwagrzyk Edward

KFOR

10.II. – 20.VII. 1999 r

22.

Płk

Mroczek Jacek

UNPROFOR        PKW IRAK

XII.2003 – XII.2004 r      I. – VIII. 2005 r.

23.

St.chor.sztab.

Gaweł Stanisław

PKW IRAK               ISAF Afganistan

XI. 2003 – VI.2004 r     20.IX.2010 -19.X.2011 r.

24.

Ppłk

Dominiak Andrzej

PKW IRAK

8.VIII. 2003 –  .II.2004 r.                      8.I. – 31.VII. 2007 r.

25.

Ppłk

Filipowski Witold

PKW IRAK

 

2004 r.

26.

Ppłk

Kurdziel Andrzej

PKW IRAK

XI.2005- V. 2006 r.

27.

Mjr

Kwiecień Józef

UNDOF

2003-2004 r.

28.

Kpr.

Paradowski Zbigniew

UNEF II

XI.74 – V.1975 r.

29.

St.szer.

Rudnicki Marian

UNEF II

1973 / 1974 r.

30.

Kpr.

Fras Mieczysław

UNEF II

VII zm. / 1976-1977r /

31.

Chor. sztab.

Zdzisław Jaźwiec

UNPROFOR

9.12.2003 – 12.12.2004

32.

Szer.

Błachut Bogusław

UNTAC                   SFOR

13.01.- 27.07.1993 r.   5.01 – 28.11. 1995 r.

33.

St.szer.

Medwecki Witold

UNEF II

III zm. 29.11.1974 -  12.06.1975 r.

34.

St.szer.

Gajda Jerzy

UNEF II

22.12.1973-23.06.1974

35.

Szer.

Jelin Adam

UNDOF

II i III zm. – 1.09.1994 – 1.09.1995 r.

36.

Szer.

Kowolik Bronisław

UNEF II

I zm.- 26.12.1973-12.06.1974 r.

37.

Por.

Skruszewicz Katarzyna

SFOR, BiH

1998-1999

38.

Kpr.

Cisiński Stanisław

UNEF II

1.12.1977-9.06.1978 r.

39.

St.szer.

Antczak Antoni

UNDOF

24.05.-26.11.1976 r.

40.

St.szer.

Kozioł-Ossowski Jan

UNEF II

1974-1975

41.

St.szer.

Szczepaniak Marek

PKW Afganistan

29.10.2008 -.05.2009 r.

42.

St.szer.

Gałecki Marcin

PKW Afganistan

29.09.2008 -2.05.2009 r.